Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Jeotara Bionic System
Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για αναζήτηση όλων των ειδών των μετάλλων που είναι μη σιδηρούχα και έχουν περάσει από το παρελθόν στο παρόν. Η ανάγκη ήταν για νερό και υδάτινους πόρους σε μερικές περιπτώσεις και μερικές φορές μέταλλα όπως χρυσός, ασήμι, μπρούντζος και κάποιες φορές πολύτιμους λίθους. Οι ανάγκες προκάλεσαν τους ανθρώπους να αναπτύξουν μεθόδους. Η παλαιότερη από αυτές τις μεθόδους είναι η ανίχνευση για πολύτιμους λίθους, θησαυρούς και υδάτινους πόρους με κλαδιά. Αυτή η μέθοδος που υπήρξε αποτελεσματική σε όλες τις εποχές έχει εξελιχθεί στην πορεία του χρόνου. Σήμερα, οι προηγμένες κεραίες, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα εκτελούν την επιβολή ηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης, αντικατέστησαν τις φυσικές ράβδους και τα κλαδιά. Ο πιο σημαντικός λόγος επιτυχίας αυτής της μεθόδου είναι οι συχνότητες που μεταδίδονται από τα μη σιδηρούχα μέταλλα (χρυσός, ασήμι, χαλκός, μπρούντζος, πολύτιμες πέτρες) και το νερό και τα αέρια κάτω από το έδαφος. Τα χαρακτηριστικά των στοιχείων της φύσης αποτελούνται από την μαγνητική περιοχή που σχηματίζουν και τις συχνότητες που μεταδίδουν. Οι συχνότητες που μεταδίδουν προβλέπουν ότι τα μη σιδηρούχα μέταλλα, οι θησαυροί, τα κενά όπως οι σπηλιές, τα κελάρια και τα τούνελ μπορεί να ανιχνεύονται από ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ανίχνευσης με κεραίες. Όσο περισσότερο διάστημα παραμένουν τα αντικείμενα κάτω από το έδαφος τόσο πιο αποτελεσματικές και πιο δυνατές συχνότητες εκπέμπουν. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα ηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης μπορεί να ανιχνεύει αυτά τα αντικείμενα ευκολότερα. Με βάση το μέγεθός τους, οι θησαυροί που βρίσκονται θαμμένοι για 50-60 χρόνια μπορούν να εντοπιστούν με το προηγμένο σύστημα με κεραία. Με την βοήθεια αυτών των προηγμένων συστημάτων που ονομάζονται “Long Range Locator” (Εντοπιστές αποστάσεως), είναι πιθανό να ανιχνεύσετε πηγές νερού και μετάλλου που βρίσκονται σε 100 μέτρα βάθος.