Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

GOLDEN KING - ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥNOKTA

Ο ανιχνευτής χρυσού Golden King, αναπτύχθηκε από μηχανικούς της Nokta με μια προηγμένη τεχνολογία, είναι εξοπλισμένος με χαρακτηριστικά που δεν προσφέρονται από άλλους ανιχνευτές. 
Real-time 3D ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Golden King gold detector for sale σύστημα ανίχνευσης είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία χωρίς "ταίρι" από οποιοδήποτε άλλο σύστημα στον κόσμο. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η 3D ψηφιακή λειτουργία επεξεργασίας σήματος, το οποίο δεν υπάρχει σε άλλους ανιχνευτές μετάλλων που παρασκευάζονται για να ανακτήσουν τα δεδομένα από το έδαφος που έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα. Μέχρι στιγμής, όλα τα συστήματα 3D φορτώνουν την καταλληλότερη εικόνα για την τιμή της τάσης που λαμβάνεται από το έδαφος και να δίνουν μια γραφική παράσταση της τάσης του σήματος. Αυτά τα γραφήματα φορτώνονται με το σύστημα στο στάδιο της παραγωγής, τότε το σύστημα θα προσπαθήσει να εκφράσει τα εκατομμύρια των δυνατοτήτων από το πεδίο με αυτό τον μικρό αριθμό των εικόνων. 
Αυτές οι φωτογραφίες αφήνουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και είναι, μάλιστα, μακριά από την πραγματικότητα. 

Αντίθετα με όλα αυτά τα συστήματα, οι μηχανικοί της Nokta ξεκίνησαν τη real-time 3D τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Όπως φαίνεται και στις εικόνες του δείγματος, το Golden King εφιστά το 3D γράφημα του σήματος σε πραγματικό χρόνο και το εμφανίζει στην οθόνη. Στην οθόνη που βρίσκεται δίπλα στο γράφημα, δείχνει τις πληροφορίες για το βάθος και τους διαχωρισμούς του σήματος του στόχου. Μπορείτε να περιστρέψετε τα αποτελέσματα οθόνης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και να το αναλύσει από διαφορετικές γωνίες και μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτές τις εικόνες και να τις προβάλετε ξανά όποτε θέλετε. 


ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ


Ο Golden King gold detector reviews έχει καλύτερη δυνατότητα διαχωρισμού μετάλλων. Κατατάσσει μέταλλα όπως σιδηρούχα, αλουμινίου, χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων και του χρυσού. Διαπιστώνει, επίσης, δύο διαφορετικά μέταλλα τα οποία βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο και τα εμφανίζει παράλληλα με τις τιμές του ποσοστού τους στην οθόνη. Με το χαρακτηριστικό της ανίχνευσης κοιλότητάς του, μπορεί να ανιχνεύσει κλειστούς χώρους όπως τα σπήλαια, υπόγεια, σήραγγες και τα δωμάτια και χώρους κρυμμένους σε υπόγεια σημεία δεν είναι πλέον κρυφά. Ο Golden King ανιχνεύει επίσης τα μέταλλα σε κοιλότητες. Όταν ανιχνεύει μέταλλο σε μια κοιλότητα, δημιουργεί την 3D γραφική παράσταση τόσο της κοιλότητας όσο και του μετάλλου, και δείχνει τις τιμές του ποσοστού τους στην οθόνη.


Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να αποκτήσουν πιο ακριβή και πιο σαφή αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των υπόγειων αναζητήσεων και εξερευνήσεών τους και το μοναδικό υλικό συστήματος προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να εργαστούν κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιβάλλοντα χωρίς την ανάγκη του άλλου εξοπλισμού.