Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Perak - Thunderbolt ΙΙ


Περισσότερα για την τιμή στο τηλέφωνο: 23810-23237
Επικοινωνία με κινητό: 694-1550822

Κατασκευάζεται στην Κίνα
Μία καλή επιλογή

Ο ανιχνευτής Thunderbolt ΙΙ μετάλλων που έχει εφαρμοστεί πάνω στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών με ενσωματωμένη γραμμή εξισορρόπησης. Μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι επιπτώσεις στη ράβδο από τα εδάφη που είναι πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία και άλατα. 

GPX4500F


Περισσότερα για την τιμή στο τηλέφωνο: 23810-23237
Επικοινωνία με κινητό: 694-1550822

Κατασκευάζεται στην Κίνα
Μία καλή επιλογή


Κύρια χαρακτηριστικά:

1. Υψηλής φωτεινότητας οθόνη LED: γενικά εμφανίζει τους τύπους μετάλλου που ανιχνεύονται σύμφωνα με τη ισχύ του σήματός τους.

2. Η λειτουργία ανίχνευσης ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (all-metal) είναι κατάλληλη για την αναζήτηση αντικειμένων στο έδαφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια απλή αναγνώριση των μεταλλων.